Tisztelt Érdeklődők!

Dátum 2009.07.27. 21:00:24 | Téma: A Regéci Vár hírei

Késve bár, de törve nem, következik az ásatás ötödik napjának krónikája:
Tekintettel arra, hogy pénteki napról van szó, amikor a társaság jelentős része hazautazott (beleértve az ásatás vezetőit is), ill. rettentő hőség is volt, ezért a munka aznap fél egy tájban befejeződött. Ennek megfelelően beszámolónk is rövid lesz.
Bahama és társai közreműködésével a Középső vár vár udvarának déli részén tovább haladtunk az omladék bontásával. Jelentősebb tárgyi leletek ugyan csak kevésbé, kőfaragványok viszont annál nagyobb számban kerültek elő e helyütt.
A csontvázas helyiségben nyitott árkunkban teljes hosszában előkerült a sziklafelszín, sőt a helyiség különböző korú járószintjeivel kapcsolatban is nyertünk információkat. A hétvége közeledtével – gondolván a turisták testi épségére – az árkot rajzolás és fotózás után visszatemettük.
A fentieken kívül még a konyhában nyitott kutatóárkunkban folyt munka, itt azonban a várt falak (pl. konyha északi fala) továbbra sem kerültek elő.
E helyütt szeretnénk megköszönni az ásatás első hetében valamennyi résztvevő eddigi munkáját az ásatáson: a regéci munkások, a budapesti, a szegedi, a pécsi és heidelbergi egyetem diákjainak, a németországi tanárnő és az építészek közreműködését.

Giber Mihály
Hétvége

Az ásatás első hetének végére nyolcan maradtunk a feltáró csapatból Regécen, a többiek hazamentek hétvégére, illetve befejezték a regéci munkát.
Péntek este fogadtuk a meghívásunkra érkezett Kővári Ivett antropológusnőt, a miskolci Hermann Ottó Múzeum munkatársát, aki a tavaly a várban talált két csontvázat is magával hozta. A csontokat közösen elemeztünk (kor,- nemmeghatározás, esetleges csontbetegségek). A rögtönzött vizsgálat során az antropológusnő egy 12-13 éves fiú, és egy 35-45 éves férfi csontjait azonosította, betegség, illetve a halálra okára utaló sérülést az első vizsgálatok alapján nem talált.
Másnap Bakos Ferenc falugondnok Úr szíves segítségével jutottunk le Tokaj várába. A várba a Bodrogon keresztül lélekvesztőkben jutottunk be, mely során a helyi régészcsapat magas szintű révésztehetségről tett tanúbizonyságot. Makoldi Miklós régész vezetésével tekintettük meg a most kezdődött ásatást és az elmúlt évek régészeti eredményeit.
Vasárnap délelőtt egy kisebb csapat a falak felmérését folytatta a várban, mások az elkészült rajzokat szkennelték be a faluban, illetve kerámiát mostak.
Délután az eddigi feltáró csapat létszáma újabb három fővel csökkent, ugyanakkor megérkeztek a ráckevei középiskola tanulói és újabb régészhallgatók illetve visszatértek a hétvégére hazalátogatók.

Juhász Gergő és Kelemen BálintEz a hír Regéc honlapja -tól jött
https://www.regec.hu

A sztori URL -je :
https://www.regec.hu/article.php?storyid=221