Állagmegóvás, helyreállítás Regéc Várában

Dátum 2011.06.18. 7:15:50 | Téma: A Regéci Vár hírei

Megkezdődött az idei nyárra tervezett állagmegóvás, helyreállítás Regéc Várában. Regéc Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és saját forrás felhasználásával végezteti el az egykori főúri rezidencia, a palotaszárny déli szakaszának megerősítését, helyreállító állagvédelmét. Ez az épületrész olyan jelentősen leromlott állapotba került, hogy még a régészeti feltárást sem lehetett elvégezni a veszélyesen meredő falak között, arra a kivitelezést követően kerül sor. A hajdanán három ütemben épülő palotaszárny első és második üteme már részesült állagvédelemben, helyreállításban 2006-ban, most a legkésőbb épült harmadik ütem megerősítése, kijavítása történik meg. A tervezett munkálatoknak köszönhetően helyreállításra kerülnek az épületrész boltíves ablak és ajtónyílásai, felfalazzák a kiomlott részeket, kijavítják a sok száz éves falakat ért rongálódásokat. A mostani munkálatokkal ugyan még korántsem kerül teljes helyreállításra a palotaszárny, de az eredeti állapothoz közelítése, a magasan álló falak biztonságossá tétele ügyében jelentős lesz az előrelépés. A palotaszárny déli végén feltárt kisméretű pince boltozata szintén kijavításra kerül a munkálatok során, illetve az elképzelések szerint állagvédelmet kaphat néhány, a közelmúltban kiásott falmaradvány a várudvaron. A várban most zajló munkáknak köszönhetően jelentős előrelépés történik a műemlék megóvása, helyreállítása terén, a látogatóknak még nagyobb élményt nyújt majd a nagy múltú erősség megtekintése. A jelenlegit remélhetőleg újabb helyreállítások követik, Regéc Község Önkormányzata már ezen dolgozik.



Ez a hír Regéc honlapja -tól jött
https://www.regec.hu

A sztori URL -je :
https://www.regec.hu/article.php?storyid=338