A vár feltárása

Kezdőlap
Regécről
A regéci vár múltja
A vár feltárása
A vár helyreállítása
Elérhetőség
Szálláshelyek
Fotóalbum
Rendezvények
Önkormányzat
Partnereink
Hírlevél
Webmesterek

 

2001-es képek2003-as képek2004-es képek

Regéc Várának 1999-ben megkezdett régészeti feltárása óta első ízben idén (2005) kellett kényszerpihenőt tartani a kutatások tekintetében.
Sajnálatos módon az állagmegóvási munkálatok elmaradása nem tette lehetővé, hogy a nyárra tervezett feltárás folytatódjon, az ok természetesen az anyagiak hiányában keresendő.
Regéc Önkormányzata erején felüli terheket kénytelen
vállalni azért, hogy az oly nehezen elindított vár megmentési program ki ne fulladjon, még ha le is lassult.
Regéc Várát minden évben egyre többen keresik fel, folyamatosan növekszik a látogatók száma, ezzel szemben a lehetséges támogatások rendre elkerülik ezt a műemléket.
2006-ra remélhetőleg rendeződik a kialakult helyzet és folytatódhat a régészeti kutatás, állagmegóvás és a remélt helyreállítás.


Megkezdődött a vár 2004. évi régészeti kutatása

Tavaly sikerült teljesen kitisztítanunk a "Középső vár" keleti szárnyának két földszinti terét, mely közül az egyik egykor a sáfár egyik szobája volt, a másik pedig annak pitvara. A pitvartól délre eső helyiséget akkor csak félig sikerült feltárnunk. Ez utóbbi szoba is a sáfáré volt valaha. Idén szeretnénk ezt a helyiséget teljesen feltárni, továbbá mindhárom teremben kutatóárkokkal megvizsgálni a korábbi viszonyokat. E területen sajnos különösebben érdekes leletekre nem számíthatunk (bár ne lenne igazam!). Ha minden a terv szerint halad majd, a "Középső vár" keleti szárnyának egyik önálló, három helyiségből álló egysége teljesen kitisztul, s az állagvédelem után akár látogathatóvá is válik.

Új, izgalmas és fontos terület feltárását is elkezdjük az idén, de befejezni aligha lesz módunk. Ez a terület a "Középső várat" észak felől határoló sziklafal előtti igen nagy alapterületű és vastag omladékkal fedett rész, ahol a vár egyik kápolnájának helyét sejtjük. A kápolna - ahol Zrínyi Ilonának külön karzat állt a rendelkezésére - igen díszes és gazdagon felszerelt építmény volt. Szép volna, ha ebből mi is kézzel foghatnánk valamit! Kérem, mindenki szurkoljon nekünk, hogy legyen mit bemutatnunk a falunapon!

         Simon Zoltán
         régész


balról Simon Zoltán régész

reggeli indulás a várba 2003.07.23.

Halad a régészeti feltárás a Várban. Az idén elsősorban a keleti Palotaszárny kutatása és kiásása, a keleti várfal külső síkjának meghatározása, illetve a bokályos szoba alatti pince feltárása szerepel a tervekben. A keleti oldal munkálataival párhuzamosan, az északi bástya melletti terület feltárása is elkezdődött. Simon Zoltán, a vár feltárását irányító régész elmondta, hogy az 1999-től folyamatosan kutatott északi torony és környezete (öregvár) feltárása befejeződött. Ezen a területen a jövőben a helyreállításé lehet a főszerep.

2003. július 18.

A regéci vár feltárása

1999. július 5-én kétéves előkészítő munka után Regéc Önkormányzata, Kormos István polgármester fáradozásának köszönhetően, Simon Zoltán régész szakmai irányítása mellett megkezdődik a vár régészeti feltárása. A munkálatok fizikai részét középiskolás és egyetemista diákok, illetve közhasznú munkások végzik.

A feltárási munkálatokkal párhuzamosan megindult a várat elektromos árammal ellátó hálózat kiépítése, és a személy, illetve az építőanyag szállításához szükséges, korábban gyalogos útszakasz kiszélesítése.

1999-ben a feltárások az Öregtorony és az eddig föld alatt rejtőzött Rondella területén kezdődtek meg. Az Öregtorony környékén néhány új, eddig nem ismert helyiség került elő. Itt egy nagyon szép, épen maradt és egy nagy részben elpusztult háromágú lőrésre bukkantak. Ekkor kezdődött el az Északi bástya feltárása is, aminek befejezésére már csak a következő évben, 2000-ben került sor.

Loading image...

 

A mai műemlékállomány legdíszesebb darabjának tartják a szakemberek a bokályt.

A bokály a 17. századból való, kézzel festett drága falcsempe. Közép-kelet Európában egyedül csak Sárospatakon, a Vöröstoronyban van ilyen bokályos szoba, ami 1642 körül készült. I. Rákóczi György megrendelésére. Ezért számít óriási szenzációnak, hogy a regéci várban is találtak ilyen bokályokat. Ez azt bizonyítja, hogy Regéc nem egy eldugott váracskának, hanem királyi lakhelynek számított.

A feltárás során előkerültek még színes, mázas kályhacsempék, üvegpohárdarabok, különféle csontok, késnyél, ágyúgolyó, pénzérmék és csigafelvonó.

A munkálatok ezzel azonban korántsem fejeződtek be, hiszen nagyon fontos a már kiásott falak konzerválása. Az állagmegóvási munkálatok az Öregtorony környékén kiásott falak megerősítésével és az Északi bástya leszakadt két sarkának részleges visszaépítésével kezdődött el. A nagyszabású munkálatokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Megyei Önkormányzat és a Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Regéc Önkormányzata végzi.

A vár feltárásának és állagmegóvásának tervezett időtartama 10-15 év. A távlati tervek között szerepel az egész vár állagmegóvása, és egy múzeum kialakítása, ahol a vár leletanyagát, régi metszeteket és fényképeket tekinthetnek meg a látogatók.

Mindezzel az idegenforgalom érdeklődése felkelthető és kielégíthető, amely kulcsa lehet e kicsiny falu fejlődésének.

Kivonat a "MŰEMLÉKLAP - Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Tájékoztatója" c. magazin 2001. március ? április számából.

Simon Zoltán írása a 2001-es feltárásról.

Simon Zoltán írása a 2002-es feltárásról.


[Kezdőlap][Regécről][A regéci vár múltja][A vár feltárása][A vár helyreállítása][Elérhetőség][Szálláshelyek][Fotóalbum][Rendezvények][Önkormányzat][Partnereink][Hírlevél][Webmesterek]

Copyright (c) 2000-2005 Mikul@s Soft Inc. All rights reserved.
msandor@warez.hu