Tisztségváltás

Dátum 2018.09.26. 12:27:16 | Téma: Hírek

Csaknem negyed százados közszolgálati idő után nyugállományba vonult Regéc község és a szomszéd települések, Mogyoróska, Fony és Hejce községek körjegyzői, aljegyzői feladatkörét ellátó Voloncs Mária. Jegyző asszony huszonhárom éven át tartó, a települések iránt rendkívül elkötelezett, magas színvonalú munkáját 1995-ben kezdte a Fonyi Körjegyzőség élén. A vonatkozó törvényi előírás következményeként, 2013. január 1-től fennálló, hét települést magában foglaló társulás, azaz a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével aljegyzői státuszba lépet, de továbbra is a fonyi székhelyén teljes feladat ellátási joggal végezte a négy település jegyzői feladatait. Az önkormányzatiság, a települések önállóságának első szakaszától kezdődően folyamatos és jelentős szerepe volt az úgynevezett hagyományos jegyzői munka mellett a négy település napjainkban is fennálló szoros, jól működő egységében.
Voloncs Mária alkotó tevékenységét jól jellemzi, hogy a jegyzői munka során a településeken megvalósult fejlesztések elindításában és végrehajtásában legalább úgy vállalt kimagasló feladatot, mint a közösségi és kulturális életben. Jegyző asszony mindig maximálisan szem előtt tartotta a törvényesség és szabályszerűség meglétét, a települések polgárainak érdekeit, mint ahogyan a települések működőképességét is kiemelt ügyként kezelte. Összességében egy kiváló, jól felkészült, embert tisztelő, humánus köztisztviselőt búcsúztattak a települések Képviselő-testületei nyugállományba vonulása alkalmából, akinek minden érintett település hálás köszönetét fejezte ki az elmúlt 23 évben végzet elhivatott munkájáért. Regéc község ezúton is köszönetét kifejezve, hosszantartó, boldog nyugdíjas éveket kíván Voloncs Mária jegyző asszonynak. Voloncs Máriát Dr. Csurilla Martina váltotta az aljegyzői székben, akinek szintén komoly jártassága van a közigazgatás, az önkormányzati működés terén, ugyanis az eltelt jó néhány évben szintén jegyzői, aljegyzői pozíciót töltött be más önkormányzati hivatalnál. Regéc község szívélyesen üdvözli Dr. Csurilla Martina aljegyző asszonyt új tisztségében és sok sikert kíván remélhetően hosszan tartó munkájához.Ez a hír Regéc honlapja -tól jött
https://www.regec.hu

A sztori URL -je :
https://www.regec.hu/article.php?storyid=620