2011. június 18.

Megkezdődött az idei nyárra tervezett állagmegóvás, helyreállítás Regéc Várában. Regéc Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és saját forrás felhasználásával végezteti el az egykori főúri rezidencia, a palotaszárny déli szakaszának megerősítését, helyreállító állagvédelmét. Ez az épületrész olyan jelentősen leromlott állapotba került, hogy még a régészeti feltárást sem lehetett elvégezni a veszélyesen meredő falak között, arra a kivitelezést követően kerül sor. A hajdanán három ütemben épülő palotaszárny első és második üteme már részesült állagvédelemben, helyreállításban 2006-ban, most a legkésőbb épült harmadik ütem megerősítése, kijavítása történik meg. A tervezett munkálatoknak köszönhetően helyreállításra kerülnek az épületrész boltíves ablak és ajtónyílásai, felfalazzák a kiomlott részeket, kijavítják a sok száz éves falakat ért rongálódásokat. A mostani munkálatokkal ugyan még korántsem kerül teljes helyreállításra a palotaszárny, de az eredeti állapothoz közelítése, a magasan álló falak biztonságossá tétele ügyében jelentős lesz az előrelépés. A palotaszárny déli végén feltárt kis méretű pince boltozata szintén kijavításra kerül a munkálatok során, illetve az elképzelések szerint állagvédelmet kaphat néhány, a közelmúltban kiásott falmaradvány a várudvaron. A várban most zajló munkáknak köszönhetően jelentős előrelépés történik a műemlék megóvása, helyreállítása terén, a látogatóknak még nagyobb élményt nyújt majd a nagy múltú erősség megtekintése. A jelenlegit remélhetőleg újabb helyreállítások követik, Regéc Község Önkormányzata már ezen dolgozik.

írta: Bakos Ferenc

2011. június 27.

A regéci várban az elmúlt napokban falazási munkálatokkal találkozhattak a látogatók, illetve a vár hírei között is olvashattak erről a honlap olvasói.
A munkák a keleti palotaszárny déli szakaszát érintik. Itt a kora újkori összeírásokban a földszinten az „Ecetesház”, az „Alsó sütőház”, a „Fejér sütőház”, a „Kulcsárház” elnevezések fordulnak elő. Ezek pontos beazonosítása a minden helyiségre kiterjedő régészeti feltárás megtörténte, az újabb és a korábbi ásatási eredmények, illetve a 17. századi leltárak adatainak újbóli összevetése előtt még bizonytalannak tekinthető. Sajátos módon más a helyzet a ma is álló emeleti szinttel, ahol a délről számított második, nagyobbik, az udvar felé egykor három ablakos helyiség egyértelműen az „Ebédlő palota”, más néven „Nagy palota”, míg az emelet déli végén lévő, kisebb, valaha mindössze egyetlen ablakkal rendelkező helyiség a „Nagy palota pitvara” nevű térrel azonosítható. (A délről számított harmadik helyiség a „Virágos kék szenelő bolt” nevet viselte, ez a helyiség azonban teljesen elpusztult.)
A most zajló falazási munkánknak több célja van, többféleképpen határozhatjuk meg munkánk jellegét. Egyszerre veszélyelhárítás, állagmegóvás és helyreállítás.
Veszélyelhárítás, mert a jelenlegi beavatkozás nélkül a palotaszárny déli részének ma még emelet magasságában álló falainak egy része valószínűleg már a közeljövőben leomlott volna, de kövek lehullásával is folyamatosan számolni kellett volna.

írta: Bakos Ferenc

2011. július 03.

A Nemzeti Kulturális Alap által is támogatott állagmegóvó, helyreállító munkáknak köszönhetően, az elmúlt hetekben sikerült stabilizálni és biztonságossá tenni Regéc Várában a palotaszárny legrosszabb állapotba került falszakaszait. Bár a régészeti feltárás az elmúlt két évben már elhaladt az épületrész mellett, de annak belső helyiségeit a veszélyesen álló falak miatt eddig nem lehetett kiásni. A tizenhárom éve tartó, idén két hét múlva induló régészeti feltárás alkalmával már biztonságos körülmények között derülhet fény a palota legkésőbb épült részének háromszáz éve törmelék által rejtett helyiségeire. Ennek az épületrésznek a keleti, négy-öt méter magasan álló falai még a kő és törmelék halom alatt vannak, kiásásuk után itt is megtörténik a fal tetejének stabilizálása. A palotaszárny déli végén megtalált és kiásott kis pince –valószínűleg a vár jó néhány pincéje közül a legkisebb- sérült boltozata visszaépítésre került, így ez az első helyreállított boltozatú pince Regéc Várában.

írta: Bakos Ferenc