Regéc Község „Díszpolgári” címet olyan polgároknak adományoz, akik a településért végzett áldozatos munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak a település hírnevének öregbítéséhez, a helyi történelmi értékeink megőrzéséhez, valamint a társadalmi élet színvonalának emeléséhez.