2012. május 16.

Remények és bizonytalanságok

Első ízben a tavalyi évben nyújtott be pályázatot a község önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Ennek a pályázatnak az volt a célkitűzése, hogy a várban a palotaszárny legnagyobb mértékben lepusztult szakaszán el lehessen végezni a legfontosabb falmegerősítéseket, állagvédelmet, részleges helyreállítást. Akkor siker koronázta a terveket, hiszen nyert a benyújtott pályázat, aminek következtében a szűkös költségvetés ellenére is igen jelentős előrelépést sikerült elérni az épületrész állagvédelme, részleges helyreállítása terén. Nagymértékben szerepet játszott a sikerben a várért dolgozó műemléki szakemberek elszánt, aktív közreműködése is. Most ismét benyújtotta Regéc Község Önkormányzata a pályázatát a Nemzeti Kulturális Alaphoz újabb, szintén a palotaszárny további állagvédelmét, helyreállítását célzó támogatás elnyerésére. Amennyiben sikeres lesz az elbírálás, akkor ezúttal főként az épület együttes keleti oldalának egy részén történhetne meg a legalapvetőbb megerősítés, állagvédelem. Felcsillant a remény, hogy az idei évben olyan méretű helyreállítás veheti kezdetét, amire még nem volt példa Regéc Várában. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jelentős forrást készül biztosítani a műemlék több területének helyreállításához is, illetve támogatni szándékozik a hosszabb időtartamú, nagyobb léptékű régészeti feltárást. Úgy tudni, a nagyszabású munkálatokat jogi vita akadályozza. Források szerint egy építésztervező, aki néhány évvel korábban dolgozott a vár helyreállítási tervein, megfellebbezte a mostani építési engedélyeket. Jelentős károk érik a várat a jogi huzavonával, hiszen lassan már hónapokat csúszik a tervezett beruházás. Remélhetőleg a sok idővesztés nem vezet majd a Regéc Várára szánt források elveszítéséhez. Regéc község bízik abban, hogy mind a tervezett nagyberuházást, mind a község által benyújtott pályázatot siker koronázza, amik által jelentősen javulhat a Rákócziak sasfészkének állapota.

írta: Bakos Ferenc

2012. augusztus 06.

Nagyszabású helyreállítás kezdődik Regéc várában

Néhány nap múlva kezdetét veszi Regéc Várában az elmúlt háromszáz év legnagyobb beruházása.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. finanszírozásával megvalósuló, mintegy százhúsz millió forintos költségvetésű beruházás augusztus 6-tól indul, ami három fő területét érinti a várnak. Egyik fő terület az északi torony keleti oldalán található kerekded bástya (rondella), aminek egy emeletnyi visszaépítése szerepel a tervek között. A rondellától és az északi toronytól déli irányba húzódó keleti külső várfal lesz a műemléki helyreállítás második fő területe. Ugyan a keleti várfal sem eredeti magasságában épül még vissza, de megnyugtató módon rendeződik kiinduló állapota. Harmadik helyreállítási területként a nyugati várfal van megcélozva, aminek egyes szakaszai több méter magasan állnak, míg más részei csak alapszinten, vagy leromlott állapotban maradtak meg. Ugyan több esetben is zajlott már helyreállítás az egykori „Rákóczi-sasfészek” falai között az 1999-ben kezdődő régészeti feltárások óta, de ekkora forrás még nem jutott Regéc Várába. Az elmúlt évek kisebb tőkeerejű, de ugyanakkor a megvalósulás szempontjából nagyon fontos állagmegóvások és helyreállítások finanszírozója hol az állami vagyonkezelő, hol a vár feltárását, megmentését kezdeményező és koordináló Regéc Község Önkormányzata.

írta: Bakos Ferenc

2012. augusztus 14.

Nagy erőkkel dolgoznak a várban

Augusztus első napjaiban kezdődött Regéc Várában az a nagyszabású helyreállítási munka, aminek a célja a keleti és nyugati külső várfal egy-egy szakaszának részleges helyreállítása. Ebben a beruházásban visszaépítésre kerül az északi torony keleti oldalán található körbástya első szintje. Legutóbb talán a vár fénykorában, a középkorban dolgoztak olyan sokan a vár falai között, mint napjainkban. Nem csak a helyreállítási beruházás vette kezdetét a műemlék területén, hanem az idei évre betervezett régészeti feltárás harmadik hete is zajlik a várudvar déli szegletében, illetve az Alsóvár területén. Összességében mintegy száz ember dolgozik ebben az időszakban azon, hogy Regéc Vára, az egykori Rákóczi rezidencia és uradalmi központ megújulhasson és minél többet visszanyerhessen hajdani állapotából. A helyreállítási munkálatokat az EB Hungary Invest Kft végzi, a régészeti feltárást régészi irányítás mellett Regéc Község Önkormányzata a szokásos régésztáborba érkezett lelkes diákok és tanáraik, önkéntes segítők és az önkormányzat dolgozói közreműködésével bonyolítja.

írta: Bakos Ferenc

2012. szeptember 06.

Félidőnél tart a helyreállítás a várban

Az augusztus első napjaiban megkezdett helyreállítási munkálatok jó ütemben haladnak a regéci várban, ahol mintegy százhúsz milliós beruházás keretében visszaépítésre, kijavításra kerül több egykori védőmű falszakasza is. Az MNV Zrt. által finanszírozott várbéli beruházás hozzávetőlegesen még egy hónapig tart, ez idő alatt viszont még sok-sok köbméter követ és kötőanyagot kell beépítenie a kivitelezőnek. Nem kis mennyiségekről van szó, hiszen a helyreállítás tervezett beépítésre kerülő teljes építőanyag szükséglete ezer köbméter. Ezt a igen jelentős mennyiséget öt terület részleges helyreállítására, kijavítására használják fel. Ha nem is teljes, de igen jelentős mértékű helyreállítás folyik a nyugati és a keleti várfalakon, amelyek sok helyen több méter magasan maradtak meg, más helyeken viszont szinte az alapoktól kellett kezdeni a falépítést. Az északi torony nyugati fala a nulláról indult és egyenlőre 2,5 m magasságban épül vissza. Ennek a toronynak az északi és nyugati falai több emelet magasan állnak, amik kapnak egy külső kijavítást. A torony keleti oldalán egykor álló több szintes körbástyából mindössze néhány méter falmaradvány marad fenn. Ez a falmaradvány viszont épségben megőrzött egy különleges, háromállású lőrést, aminek további két társa is volt egykoron. Most visszaépítésre kerül a körbástya első szintje, nagyobb részben az alapokat jelentő szikláról indulva. Helyére kerül a teljesen elpusztult másik két háromállású lőrés is, ami további különlegességet jelent az egyébkén is rendkívül impozáns, 3,6 m falvastagságú rondellán.

írta: Bakos Ferenc

2012. október 17.

Rövidesen befejeződik a helyreállítás a várban

Már csak néhány nap és véget ér az a helyreállítás Regéc Várában, ami még augusztus első napjaiban vette kezdetét. Mondhatni, az utolsó köveket falazzák abból az igazán tetemes, mintegy ezer köbméteres tételből, amit a betervezett beruházásban vissza kellett építeni. A még folyó beruházás négy területét érintette a várnak, ezek közül már van olyan helyreállítási terület, ami a tervezett szinten elkészült. Javában folyik viszont még a munka a szinte nulláról az első szintig újjáépített rondella lezárásán és az északi toronyba kötésén. Ezzel párhuzamosan halad az északi torony külső köpenyfalazása, illetve a rondellára nyíló ajtónyílások visszaépítése. A nyugati fal legmagasabb szakaszának lezárása is rövid időn belül megtörténik. Ez a falszakasz egy „rettegett” területe volt a várnak, hiszen a veszélyesen kiomlott, részben a levegőben lógó hatalmas faltömb kijavításának mikéntje sok szakembert elgondolkodtatott, itt kezdődött a helyreállítás. Rengeteg követ építettek ide is vissza, most már biztosan áll ez az egykoron több ütemben épült falmonstrum. Megváltozott a Regécről látható várkép, hiszen az északi torony mellett egykoron álló, most csaknem teljesen újjáépített körbástya és a torony nyugati falának részleges visszaépítése máris szemet gyönyörködtető látványt nyújt.

írta: Bakos Ferenc

2012. október 23.

Befejeződött a helyreállítás Regéc Várában

Még augusztus első napjaiban vette kezdetét Regéc Várában a műemléket érintő eddigi legnagyobb volumenű helyreállítás. Regéc község 1999-ben vette gondjaiba a méltatlanul elfeledett, egykor kiemelt fontosságú Rákóczi várat. A mostani több mint két és fél hónapos beruházás igen jelentős mérföldkő a vár állagvédelmének és helyreállításának nagyon rögös útján. Az október 19-én lezajlott műszaki átadással befejezett helyreállítás nagy mértékben javított a vár állapotán, hiszen a beruházással érintett négy területen mondhatni monumentális falszakaszok kerültek kijavításra, újjáépítésre. A százhúszmillió forintos beruházás alkalmával kijavításra, felújításra került a nyugati külső várfal északról déli irányba húzódó első szakasza, helyenként nyolc méter magasságig. A keleti várfal északi toronytól induló első negyven métere szintén részleges helyreállítást kapott, helyenként az alapokat jelentő szikláról indulva. A vár legrégebbi építményeként is számon tartott északi -öreg- torony több emelet magasan álló részei kaptak egy új köpenyfalazást, illetve a szikláig lepusztult déli és északi falak több méter magasságig visszaépültek. Vannak már arra vonatkozó tervek is, hogy ez a hatalmas torony teljes egészében helyreállításra kerülne, ha a Regéc község által már benyújtott pályázatot sikerrel bírálnák el. A most elvégzett helyreállítás negyedik és egyben leglátványosabb része az öregtorony keleti oldalán egykor álló kör alakú bástya, a rondella első ütemének visszaépítése volt.

írta: Bakos Ferenc

2013. május 15.

Helyreállítás után helyreállítás a várban

Bár még az igazi nyár nem kezdődött el, mégis szinte főszezoni nyitva tartás mellett várja máris látogatói Regéc Vára. A korábban is egyedülálló élményeket nyújtó vár a tavalyi év második felében elvégzett helyreállításoknak köszönhetően új látnivalókkal gazdagítja a látogatóit. Az MNV Zrt. által finanszírozott beruházás alkalmával az öregtorony még nem teljesen épült újjá, de a falain elvégzett állagmegóvások és helyreállítások új arculatot adnak az egykori háromszintes lakótoronynak. A vár legkorábbi építési periódusához tartozó toronyépület hamarosan teljesen újjáépítésre kerül, ahol ezt követően több szinten elhelyezkedő kiállító terek létesülnek. A torony keleti oldalán egykor magasan álló kerekded bástya szintén helyreállítást kapott 2012-ben, így a szinte teljesen elpusztított monumentális védmű 3,5 méter vastag falai kilenc méter magasan visszaépítésre kerültek. A kerekded bástya nem végleges tetején kilátóterasz létesült. E bástya alatt, a várárokban az idén kezdődő nagyberuházás keretében rendezvénytér kialakítására is sor kerül. Továbbá telesen új, a napjaink igényeit kielégítő fogadóépület épül a jelenlegi hasonló funkciójú építmény helyére. Tavaly jelentős helyreállítást kapott a vár nyugati külső fala, ami az eltelt évszázadok alatt sok helyen gyakorlatilag a földig lepusztult. Az idei év második felében kezdődő, majd a 2014. év első felében befejezésre kerülő nagyberuházást Regéc finanszírozza a község önkormányzata által elnyert félmilliárd forintos pályázati támogatás segítségével.

írta: Bakos Ferenc

2013. június 11.

Előkészületek a várban

Bár még odébb van Regéc Várában az idei év második felében induló nagyberuházás, de az érintett területeken azért már jelentős munkák folynak. Sok ember dolgozik teljes gőzzel a tervezési és építészeti, a gépészeti és technikai előkészítésen. Újjá épül a vár északi lakótornya. A torony környezetében is jelentős helyreállítás veszi majd kezdetét. Továbbá új, korszerű fogadóépület épül a jelenlegi helyére. A vár keleti oldalán lévő várárok szintén fontos területe lesz a tervezett beruházásnak, hiszen e területen kerül kialakításra egy rendezvénytér. A várárokban már megkezdődött a terület előzetes rendezése, minek következtében az elmúlt évek régészeti feltárásai során ide deponált feltárási törmelék elszállítása vette kezdetét. A munkálatok ideje alatt teherautó forgalommal kell számolniuk a várhoz vezető úton a látogatóknak, de a szállítások semmilyen korlátozást nem jelentenek. Mindezek mellett a vár üzemeltetője kiemeltebb figyelmet kér a kedves látogatóktól a Regéc és a vár közötti úton.

írta: Bakos Ferenc

2013. szeptember 16.

Újabb fejlesztési lehetőség a várban

Valamelyest csúszik Regéc Várban az a nagyszabású helyreállítás, amire Regéc község csaknem félmilliárd forintos támogatást nyert el. Az már szinte biztosra vehető, hogy a kivitelezési munkák csak a következő év tavaszán indulnak el. Ez leginkább a bonyolult és hosszadalmas adminisztratív feladatoknak köszönhető. A tervezett ütemhez képes bekövetkezett csúszás miatt most kerülhet sor a kivitelezői tender kiírására. Mire a közbeszerzési eljárás lezajlik, minden bizonnyal meglehetősen hűvös lesz fen a várban. Ennek okán vélhetően nem indítja el a munkálatokat a község önkormányzat az idén. A beruházással érintett területek alaposabb régészeti kutatása viszont gőzerővel folyik a várban, így többek között a bejárati területen is. Itt ugyanis a jelenlegi faszerkezetű fogadó épület helyett egy jóval tágasabb, komfortosabb látogató fogadó és beléptető épület épül. Ez a terület jelenleg meglehetősen intenzív ásatás alatt áll, így a látogatóknak jobban oda kell figyelniük a közlekedésre. Regéc Község Önkormányzata bízik benne, hogy a látogatók megértik a munkálatok okozta átmeneti kellemetlenségeket. Mindezek ellenére a vár folyamatosan látogatható. Jó esély nyílott arra, hogy egy másik helyreállítás is megvalósuljon a várban, talán még az idén. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő támogatásával helyreállítást kaphat a vár délkeleti bástyája, ami bizony igencsak rossz állapotban maradt fen. Ez év nyarán kapott lendületet ennek a területnek a régészeti feltárása, így már jóval több ismeretanyag áll rendelkezésre a veszélyelhárító beruházás végrehajtásához. A délkeleti bástya megerősítésével együtt a hozzá kapcsolódó keleti külső várfal is kijavítást kaphat. Egy éve zajlott többek között a keleti külső várfal északi szakaszának részleges helyreállítása, a mostani munka a déli szakaszt érinti, aminek köszönhetően a keleti várfal néhány száz éve nem látott állapotba kerülhet.

írta: Bakos Ferenc