2018. március 25.

Újjáépül a Reneszánsz Palota

Regéc község legutóbb 2015-ben hajtott végre nagyszabású fejlesztést Regéc Várában. Akkor, az ÉMOP pályázati program támogatásával sikerült újjáépíteni a vár négyszintes öregtornyát, új látogató fogadó épület készült a bejáratnál, illetve Látogatóközpont épült a település közepén. Már a folyó beruházás alatt körvonalazódtak a további fejlesztési elképzelések, így amikor 2016 évben kiírásra került az Interreg V-A Slovakia-Hungary Együttműködési Program, Regéc Község Önkormányzata történelmi kapcsolódású felvidéki partnereivel közösen benyújtotta a vár további fejlesztésére vonatkozó pályázatát. Felvidéki partnerek Bodrogszerdahely és Nagyida kastélyaik megújítását, Nagykövesd kerékpáros csomópont létrehozását tűzték ki célul a programban. Az elmúlt év második felében elbírált pályázat vezető pontszámmal sikerrel szerepelt, így újabb grandiózus fejlesztés veszi kezdetét ebben az évben Regéc Várában. Regéc Község Önkormányzata, mint a program vezető partnere számos szakemberrel együtt dolgozva elkészíttette a keleti palotaszárny újjáépítésének terveit, mely tervek tartalmazzák az épületegyüttes pincétől a tetőig tartó részletes helyreállítását. Mint ahogyan az előző projektben, ezúttal is lesz a fejlesztésnek a településen megvalósuló eleme. Több, a váron ugyan kívüli, de ahhoz mégis szorosan kapcsolódó fejlesztési terület egyik eleme a műemlékhez vezető út első szakaszának felújítása. Továbbá két belterületi ingatlan átalakításával létrejön egy történelmi pihenőpark, illetve egy történelmi bemutatóház a településen.

írta: Bakos Ferenc

2020. április 21.

Indulnak a kivitelezések Regéc Várában

Aláírta Regéc Község Önkormányzata a közelmúltban lezárult közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlatot benyújtó kivitelező céggel a vár legújabb fejlesztésére vonatkozó vállalkozási szerződést. A Kormány kiemelt támogatásával, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő a vár fejlesztése iránti elkötelezettségével Regéc Község Önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban nyert el támogatást a vár Reneszánsz palotájának rekonstrukciójára és a csatlakozó épületrészek értelmező állagvédelmére, a várhoz vezető út bizonyos szakaszának felújítására, történelmi kiállítóház és pihenőpark létrehozására. A határon átnyúló fejlesztési programban Regéc felvidéki partnerei Bodrogszerdahely, Nagyida és Nagykövesd települések. Bodrogszerdahely és Nagyida kastélyaik fejlesztését, míg Nagykövesd kerékpár közlekedési pont kialakítását valósítja meg a program keretei között. Meglehetősen hosszas és összetett előkészítés után jutott el oda a település, hogy a csaknem hatszázmillió forintból megvalósuló nagyszabású fejlesztés kivitelezésére vonatkozó szerződést tudjon kötni a kivitelező beszerzését szolgáló eredményes közbeszerzési tendert követően. Most, hogy minden akadály elhárult a műemlék legújabb, hiteles és egészen bizonyosan nagyon izgalmas fejlesztésének megkezdése előtt, a kivitelezési munkát elnyerő Gramalpin 2007 Kft. két napon belül átveszi a munkaterületet és rövid időn belül megkezdi az egész éven át tartó munkát. Egy kisebb, ugyanakkor igen fontos munka is kezdetét veszi a várban már néhány napon belül.

írta: Bakos Ferenc

2020. április 30.

Már a falakon…

Április utolsó hetében megkezdődtek a jó karbantartási munkák Regéc Várában. Több jelentős méretű falszakaszt is érint az elmúlt napokban megkezdett állagvédelmi munka, aminek fő célja, hogy a több emelet magasságú falak még ki nem javított szakaszain is megszűnjön a további romlás. Ennek megfelelően az Kútbástya északi fala, a nyugati várfal belső szakasza és a Kápolna nyugati fala is felújított falkoronát kap. E mellett a munkálatokkal érintett falszakaszok összes egyéb hibáinak kijavítása is megtörténik, így helyreállításra kerülnek a sérült lőrések, illetve a kisebb és nagyobb kiomlások is. A felújított falszakaszok a munkálatoknak köszönhetően tartós és biztonságos állapotba kerülnek, de turisztikai élményt nyújtó szempontból is érzékelhető lesz megújulásuk. Az állagvédelmi munkálatok mellett már a jóval nagyobb fejlesztés, a Reneszánsz palota újjáépítése is fokozatosan kezdetét veszi.

írta: Bakos Ferenc

2020. május 08.

Növekszik a fejlesztés lendülete

Gombamód nőnek ki a földből, vagy inkább a sziklából az ősi falakat egyre jobban bekerítő állványszerkezetek Regéc Várának számos pontján. Már nem csupán a Kútbástya, a Kápolna és a nyugati várfal állagvédelemmel érintett falszakaszait állványozta be a Kivitelező, hanem a legjelentősebb fejlesztési területnek számító Reneszánsz Palota nyugati falai előtt is tornyosulnak az építkezés eme eszközei. Ugyan önmagában ez nem túl szép látvány a középkori falak előtt, ha nem tudnánk, hogy az állványerdő elengedhetetlen eszköze az egyre nagyobb mértéket öltő nagyszabású fejlesztésnek. A palota újjáépítésének előkészületi munkái nagy lendületet vettek, így néhány napon belül a nagy méretű épületegyüttes keleti oldalát és belső tereit is beállványozza a kivitelezést végző Gramalpin 2007 Kft. Keletről az épülethez kapcsolódó Kisbástya sziklaalapjainak, megmaradt falainak is megkezdték a megtisztítását, ugyanis ez az egykori védmű is érintett a fejlesztés által, részleges újjáépítést kap. Mindeközben folynak az állagvédelmi munkálatok a nyugati várfal belső szakaszán, a Kápolna nyugati falán és a Kútbástyán, ahol néhány napon belül el is készül a tervezett munka. Az itt található bejárat miatt ez utóbbi különösen sürgető, ugyanis a nagyszabású fejlesztési munkálatok alatt is hamarosan kinyit a vár.

írta: Bakos Ferenc

2020. május 17.

Ismét toronydaru Regéc Vára fölött

Néhány éve annak, hogy az Öregtorony újjáépítéséhez toronydarut telepített a kivitelező cég a várba. Sokan megcsodálták akkor az igencsak nem szokványos környezetben felállított jókora „vaskart”, ami 2015-ben meglehetősen szembeötlő látványt nyújtott a várhegy tetején. Amikor már munkába állt, még villámcsapást is elszenvedett. Most, hogy kezdetét vette a Reneszánsz Palota újjáépítése, ismét toronydarut telepített az építést végző kivitelező cég a keleti várárokba. Az újjáépülő palota szintmagassága jóval alacsonyabb a toronyhoz képest, hiszen némi túlzással az elkészülő tetőzete lesz egy magasságban az Öregtorony lábával. Ráadásul, az épület magassága is kisebb, ugyanis míg a torony négyszintes, a palota kétszintes volt és lesz. A palota hossza viszont nagyobb a korábban újjáépített Öregtoronynál, így ezúttal egy kisebb toronydaru is képes kiszolgálni az építkezést. Mint ahogyan 2015-ben, jelen esetben is komoly kihívást jelentett a szerkezet felszállítása a várba, de mint akkor, most is ügyesen megoldotta ezt az izgalmas feladatot a kivitelező cég. Erről, és magáról az építkezésről hetente frissülő fotók megtalálhatóak a regec.hu weboldal fotóalbumában.

írta: Bakos Ferenc

2020. június 27.

Pince mélyül, fal épül

Jó néhány köbméter kő és habarcs került már a Regéc Várában újjáépülő Reneszánsz Palota falaiba a kivitelezés megkezdése óta, de bizony mindennek a sokszorosa vár még beépítésre a fejlesztés során. Az újjáépülő palota különböző szakaszain az elmúlt tizennégy év során többször is zajlott állagvédelmi munka, de ha ezt le is számítjuk, akkor is 320 éven keresztül volt kitéve az enyészetnek az épületegyüttes azt követően, hogy 1686-ban a vár egyéb területeivel együtt jelentősen megrobbantgatta a labanc. Az épület több pontján is fokozatosan emelkednek a falak a kivitelezés alatt, azokból a kövekből, ami már egyszer alkotta azokat. Míg a falak emelkednek, addig a palota alatti beszakadt egykori pince egyre mélyül, és maga is ontja a köveket. Bő háromszáz éve nem látta ember ennek a pincének a belső területét, van is rácsodálkozás. Leginkább a pince méretei jelentenek egyfajta újdonságot, annak ellenére, hogy a régészeket jó ideje foglalkoztatja a vár ezen részének megismerése. De mivel a föld alá senki sem lát, így a négy méter vastag sitt és kő réteg fokozatos kitermelése alatt tárulkozik ki ez az igazán komoly méretekkel rendelkező egykori borospince. Amint a sitt és kő eltávolításra kerül, máris kezdődik a pince boltozása, majd az e fölé tornyosuló épületrész újjáépítése. Más területeken ez idő alatt is folyik a falazás, ugyanakkor a palota több helyiségében kezdetét vette a földszinti fa födémgerendák behelyezése is a falakon kialakított gerendafészkekbe, amelyek fölé még egy emelet épül a fejlesztés során. Ezeknél az épületrészeknél hamarosan már az emeleti födémek készülnek, míg más helyeken – például a Középsővárat a Felsővárral összekötő lépcsőháznál – további falszakaszok épülnek ujjá. Regéc Vára mindeközben folyamatosan látogatható.

írta: Bakos Ferenc

2020. július 18.

Megkezdődött a borospince és a kis bástya újjáépítése Regéc Várában

Regéc Várában zajló nagyszabású fejlesztés egyik fontos eleme a most újjáépítésre kerülő Reneszánsz Palota alatt húzódó nagy kiterjedésű pince. A pince újjáépítése előtt jelentős munkával több száz köbméter sittet és követ emelt ki a kivitelezést végző Gramalpin 2007 Kft. a beszakadt boltozatú pincéből. A pincében már készülnek a tégla teherhordó pillérek, amelyek kialakítása úgy történik, hogy egyben a helyiség funkcionalitását és arculatát is kiegészítik. Ezt követően indul a pince méretes boltozatának visszaépítése. A fejlesztést az Interreg program támogatásával megvalósító Regéc Község Önkormányzata jelentős összeget költ az érintett területek régészeti feladatainak elvégzésére is. A beruházási területen a település megbízásából több régész is jelen van, így régészeti megfigyelés alatt végzi a Kivitelező a pince, az úgynevezett falszoros, illetve a Kisbástya sittől és kőtől történő megtisztítását. A palota keleti oldalán egykor álló Kisbástya szintén a fejlesztés része, aminek a várárokba nyúló alapját alapos kutatás után sikerült meghatározni, amit követően kezdetét is vette a védmű tervezett I. ütemének újjáépítése. Épül már az a lépcsőház is, ami elkészültét követően újfent összeköti a várudvart az Alsóvárral. A palota emeleti szintjein több ajtó és ablaknyílás került már újjáépítésre, de a java még csak most kezdődik. Az épületegyüttes emeleti födémei is fokozatosan készülnek. A keleti palotaszárny, a Reneszánsz Palota rekonstrukciója a vár mintegy 22 különböző helyiségét érinti, a fejlesztés elkészültével ezek szinte mindegyike különleges élményt nyújtó.

írta: Bakos Ferenc

2020. szeptember 30.

Bokréta a Reneszánsz Palotán

Regéc Várában tavasz óta zajló fejlesztés eredménye képen újjáépülő Reneszánsz Palota kivitelezése oda ért, hogy a helyreállításra kerülő palota északi szakaszán megkezdődött a tetőszerkezet építése. Az épületegyüttesen legutóbb 334 éve volt tető, így az első szarufaelemek felkerülésével évszázadok óta nem látott kép kezd a várban kirajzolódni. A tetőszerkezet építését végző ácsok az első szarufák felrakását követően máris kitűzték az úgynevezett bokrétafát az épülő palota legmagasabb pontjára. Regéc Község Önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban nyert el egymillió-nyolcszázezer euró támogatást a vár Reneszánsz palotájának rekonstrukciójára és a csatlakozó épületrészek értelmező állagvédelmére, a várhoz vezető út bizonyos szakaszának felújítására, történelmi kiállítóház és pihenőpark létrehozására. A határon átnyúló fejlesztési programban Regéc felvidéki partnerei Bodrogszerdahely, Nagyida és Nagykövesd települések. Bodrogszerdahely és Nagyida kastélyaik fejlesztését, míg Nagykövesd kerékpár közlekedési pont kialakítását valósítja meg a program keretei között. Az elmúlt öt évben Regéc község beruházásában ez már a második olyan fejlesztés a várban, ami nem csupán egyes szakaszok állagvédelmét jelenti, hanem az adott épület teljes, tetővel fedett újjáépítését valósítja meg. A most zajló, Castle to Castle elnevezésű fejlesztési projekt legnagyobb elemét jelentő regéci palotaépület generál kivitelezését végző Gramalpin 2007 Kft. munkaterve alapján az épület szerkezetkész állapotba kell, hogy kerüljön október hónapban, míg a tetőszerkezet novemberben kerülhet fel II. Rákóczi Ferenc Fejedelem gyermekkori lakóhelyére.

írta: Bakos Ferenc

2020. december 21.

Véget ért a munka a Regéci Várban

Ahogy az a kivitelezési ütemtervben szerepelt, december 18-án befejeződött a kivitelezés a várban, legalábbis a 2020. évre vonatkozóan. A mintegy háromnegyed éve folyó nagyszabású fejlesztés viszont még közel sincs kész, így az a menet közben módosított ütemterv szerint 2021 januárjának elején folytatódik. Számos, előre nem látható hátráltató tényező merült fel a kivitelezés során az idén, melyek összessége azt eredményezte, hogy az év végére tervezett befejezés igencsak átcsúszik a 2021. évre. A beruházás keretein belül végzett, az érintett területek több pontját érintő régészeti kutatás a vártnál tovább tartott, de a Kisbástya alapjainak, pontosabban az egykori alapok helyeinek megtalálása is jelentős többletmunkát és időt vett igénybe. Ugyanakkor a hegytetőn olykor-olykor szeszélyes időjárás is rendelt el számos esetben kényszerszünetet azzal, hogy a beruházást kiszolgáló daru a szél miatt leállni kényszerült. Az évet végigkísérő járvány is okozott némi átszervezést. Több esetben volt szükség az aktuális tényeknek, ismereteknek megfelelően módosítani a terv műszaki megoldásainak egyes részleteit. Mindezeken azonban már túl van a palotaszárny újjáépítése, és bár a tetőcserép még a földön van, de az épület mostanra impozáns méreteivel, a beépített 1100 köbméter kőmennyiséggel szerkezetkész állapotba került. A fejlesztés január 4-én folytatódik, ami egyaránt tartalmaz külső, és egyre több belső munkát is. Amikorra mindezek elkészülnek már tavasz lesz, így a fejlesztés elkészültére fordítható módosított befejezési határidő 2021 májusa. Ezen fejlesztéshez kapcsolódó elemek, mint a településen kialakítandó bemutató ház, vagy a várhoz vezető út egyes szakaszainak felújítása szintén ekkorra készül el.

írta: Bakos Ferenc

2020. december 31.

Ez történt 2020-ban az egykori regéci uradalom központjában

Regéc Várában a 2020. évet jelentősen meghatározta az a nagyszabású beruházás, ami az év áprilisában vette kezdetét. Nincs még ugyan kész a megkezdett munka, de az év végére igen jelentősen megváltozott a vár arculata. A Reneszánsz Palota újjáépítése 2021 januárjában folytatódik, mely beruházást a tervek szerint továbbiak követhetnek. Regéc község továbbra is kimagaslóan fontosnak tartja a nagy múltú vár korrekt, ugyanakkor határozott fejlesztését. A település Önkormányzata ezúton is megköszöni a 2020 esztendőben végzett alkotó munkáját minden közreműködőnek.

Boldog Új Évet!

írta: Bakos Ferenc

2021. január 16.

Folytatódik a várépítés

Ahogyan azt tervezte a Kivitelező, január első napjaiban elkezdte, avagy idén folytatja a Reneszánsz Palota újjáépítésének munkáit Regéc Várában. Időközben kézzelfoghatóan is tél lett Regécen, ami újabb kreatív megoldások alkalmazását követeli meg a fejlesztés lebonyolítóitól. Hóban és szélben is dolgoznak a hatszáz méter magasan elhelyezkedő vár palotaépületének kivitelezésén, ahol elkészült a Páterek háza tetőszerkezete is. Javában dolgoznak a bádogosok, megkezdődött a belső terek vakolása. Dolgoznak az elektromos szakemberek, készülnek az egyedi lámpatartók. Folyamatosan, helyben készülnek a kőkeretek, amiket szinte azonnal helyükre is illesztenek a mesterek. Sajnos a vár nem lehet nyitva a járványügyi előírások miatt, de ennek ellenére egyre több látogató érkezik Regécre a téli időszakban. Hóval borított minden, de a várhoz ellátogatók számából azt gondolhatnánk, hogy tavasz van, vagy ősz. Az érzékelhetően nagy érdeklődésre számot tartó fejlesztés a tavasz második felére készül el.

írta: Bakos Ferenc

2021. február 10.

Cserepesedik a palota teteje

Nem a legideálisabbak az időjárási körülmények mostanság a tetőfedéshez, különösképpen igaz ez hatszáz méter fölött Regéc Várában. Ennek ellenére, amikor az elemek azt lehetővé teszik, folyik az újjáépülő Reneszánsz Palota tetőszerkezetének cserepelése. A palota több helyiségében zajlanak munkák a téli időszak alatt is, ahol a kivitelező emberei több technikai megoldást is alkalmaznak a belső terek fűtésére. Ahogy az ideiglenes kémények füstölögnek a palotán, abból is látható, hogy e korai szakaszában már kezd „élni” az épület.
Természetes végleges kémény is kerül a palotára, így egyes helyiségek hagyományos fűtésére is nyílhat majd lehetőség. Az újjászülető palota helyiségeibe kiállítási és bemutató berendezési tárgyak kerülnek, melyek beszerzése már javában folyik. A termek berendezései akként kerülnek beszerzésre és majd elhelyezésre, hogy azok a helyiségek egykori használatát és funkcióját mutassák be a betérő látogatónak. Ugyanakkor lesznek olyan helyiségek is, melyek a berendezési tervek szerint különlegességekkel lepik meg a vár vendégeit.

írta: Bakos Ferenc

2021. március 12.

Csak előkerülnek a csontvázak a várfejlesztés körül…

Regéc Várában az elmúlt év április végén kezdődött a Reneszánsz Palota újjáépítése. A fejlesztés a téli időszak alatt sem állt le, igaz olykor-olykor izgalmas kihívások elé állítva a kivitelezés résztvevőit. Itt-ott megesik, hogy menet közben derülnek ki különféle furcsaságok az adott projektről. Ezt a jelenséget szokás úgy is emlegetni, hogy „csontvázak a szekrényből.” Hát Regécen sincs ez másként, csupán annyi a különbség, hogy itt az újjáépülő palota egykori padlója alól kerülnek elő csontvázak nem a szekrényből, ráadásul valódiak. A zajló beruházás részeként ismét régészek dolgoznak a palotában, teljes felületű feltárást végeznek több földszinti helyiségben. Regéc Község Önkormányzata bízta meg a Magyar Nemzeti Múzeumot, hogy régészeivel végezze el a palota egyes földszinti tereinek teljes felületű kutatását, mert eljött az ideje a helyiségek burkolásának. A kutatómunka csak néhány napja tart és máris szenzációs ismeretekre és leletekre, köztük egy sírra bukkantak a szakemberek. Ráadásul abban a helyiségben, és csak bő egy méterre attól, ahol a 2006. évi Régésztábor alatt már előkerült alig padlószint alatt egy sírhely. Akkor abban két férfi csontjai kerültek elő, a most feltártban egy személy csontváza fekszik, amiről egyelőre többet nem lehet tudni. A palota újjáépítésének munkálatai új lendületet vettek, azzal, hogy valamelyest jobbra fordult az időjárás, bár fenn a várhegyen még korai lenne tavaszról beszélni. A jó időre bizony nagy szükség lenne, ugyanis van még némi falazni való is a palotán, igaz most már egyre inkább a finomabb munkáké a főszerep kint és benn egyaránt.
Közeledik a tavasz, de Regéc Vár sajnos továbbra sem látogatható, a járványügyi előírások ezt nem teszik lehetővé. Így nem csak a közelgő ünnepi hosszú hétvégén, de minden bizonnyal még néhány hétig a vár kapuját zárva kell tartani.

írta: Bakos Ferenc

2021. június 10.

Évszázadok óta az első fények

A nagy lendülettel folyó, lassan a vége felé járó Reneszánsz Palota újjáépítése már-már sejtett valamit abból, amit egykoron jelentett a Regéci Vár. Igaz, hogy a palota csak az egyik épületegyüttese a várnak, de viszont egyebek mellett a méretei miatt is rendkívül meghatározó területe II. Rákóczi Ferenc Fejedelem gyermekkori lakóhelyének. Napjainkban több egyéb munka között a belső terek fényforrásainak felszerelése, üzembe helyezése és tesztelése folyik. Az egy éve folyó fejlesztésnek köszönhetően 335 év óta első alkalommal ezekben a napokban világították meg fények a palota helyiségeit. A próbaüzem alá vont lámpatestek ugyan már nem gyertya, vagy fáklya fényét vetítik az ősi falakra, de mégis nagyszerű hangulatot teremtenek az újjáépülő palota csaknem kész helyiségeiben. Bár még van munka bőségesen, de mégis minden adott ahhoz, hogy a terveknek megfelelően július végén átadásra kerüljön a csaknem három és fél évszázada romjaiba borult, jelen fejlesztés alkalmával a pincétől a tetőig újjászülető Reneszánsz Palota.

írta: Bakos Ferenc

2021. július 31.

A Reneszánsz Palota átadása