Legutóbb frissítve: 2024. április 26.

Regéci Község Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy a https://www.regec.hu internetes honlapot a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat az www.regec.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt kivételek miatt részben felel meg a Törvény előírásainak.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok miatt nem akadálymentesek:

  • A szkennelt PDF állományok nem felolvashatóak
    A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező PDF állományok szkennelése során nem minden esetben biztosítható, hogy azokat a képernyő-felolvasó programok értelmezni tudják.
  • A Galériákban tömegesen kerülnek feltöltésre képek, amik nem tartalmaznak leíró szöveget.
  • A tartalmakba beágyazott videókhoz és hanganyagokhoz nem minden esetben biztosított a szöveges feliratozás.

Aránytalan teher

  • Az akadálymentesítéséhez a dokumentumok, képgaléria és a honlap teljes körének szerkesztésére lenne szükség, amelynek becsült költsége az Önkormányzat éves költségvetését jelentős mértékben terhelné és annak összege nem áll arányban a fogyatékkal élők általi használat gyakoriságával.

Az akadálymentesítés elmaradásának indoka

  • A 2019. január 1. előtt publikált dokumentumok szövegezését az Önkormányzat ügyintézői Word-szövegszerkesztőben végezték, de az akadálymentes szerkesztési gyakorlatot vonatkozó szabályozás hiányában még nem alkalmazták. Figyelembe véve a rengeteg dokumentumot, ezek utólagos és tömeges akadálymentesítése aránytalan terhet róna az Önkormányzat számára

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2024. április 26. napján készült .

A nyilatkozat elkészítéséhez használt módszer az Önkormányzat által végzett önértékelés.

Visszajelzés és elérhetőségek

A Törvényben rögzített és a honlappal összefüggő esetleges megfelelőségi hiányosságok és az ezzel kapcsolatos észrevételek bejelentésére, továbbá a Törvény 1.§ (3)-(4) szerinti információkkal kapcsolatos kérelem (a továbbiakban: Kérelem) benyújtására az info@regec.hu internetes elérhetőség áll rendelkezésre. A Kérelemre az Önkormányzat a Törvény 4.§ (2) alapján 30 napon belül köteles válaszolni. A Kérelem feldolgozásáért a polgármester felelős.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Honlap akadálymentességére vonatkozó Kérelmet benyújtó személy a Törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kap választ, vagy az abban foglaltakat nem találja kielégítőnek, úgy az alábbi szervezethez fordulhat:

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35. Levelezési cím: 1255 Bp., Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070; E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Hivatalos jóváhagyás

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Regéc, 2024. április 26.

Bakos Ferenc
polgármester