[featured_image]
Letöltés
Download is available until [expire_date]
  • Verzió
  • Letöltés 9
  • Fájlméret 88.00 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés 2024.04.10.
  • Utoljára frissített 2024.04.10.

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr!

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli vagy természetbeni ellátások iránti kérelmet a
gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon
kell benyújtani.

A formanyomtatványokat a kormányzati portálon, emellett – attól függően, hogy az ellátás megállapítása
mely hatóság (járási hivatal vagy jegyző) hatáskörébe tartozik – a fővárosi/ vármegyei kormányhivatal,
illetve a települési önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkára által megküldött tájékoztatás szerint a
hatályos nyomtatványok módosítása vált szükségessé, melynek elsődleges oka a harmadik országbeli
állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC.
törvény által 2024. március 1-jétől bevezetett huzamos tartózkodási jogosultság jogcím, mely a korábbi
letelepedett és bevándorolt jogállás helyébe lép.

A formanyomtatványokon emellett az egyes ellátásokat érintő jogszabályváltozások, valamint
jogalkalmazóktól érkezett jelzések alapján kisebb pontosítások kerültek átvezetésre.

A módosított formanyomtatványok www.kormany.hu portálon történő közzétételéről a Belügyminisztérium, a kormányhivatali honlapon (www.kormányhivatalok.hu) történő közzétételről a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium gondoskodik.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal jelen levélhez mellékelten,
tájékoztatás céljából megküldi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és
felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
jóváhagyott formanyomtatványt az önkormányzatok honlapján történő közzététel érdekében.