Regéc Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00114 azonosítószámú projektben a 3893 Regéc Fő út 72. szám alatt lévő önkormányzati épület energetikai korszerűségét hajtja végre.

A projekt célja önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, a pályázó tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják. További cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

A fejlesztés célterülete Regéc Község Önkormányzat tulajdonában álló – közösségi célú – épület energetikai jellegű felújítása, korszerűsítése, illetőleg rekonstrukciója.

A fejlesztendő épület címe:

3893 Regéc, Fő út 72., hrsz. 78.

A Projekt összköltsége 25’736’008 forint.

Támogatás mértéke 100%
Projekt fizikai befejezésének időpontja: 2023.01.09.