1999. július 5-én kétéves előkészítő munka után Regéc Önkormányzata,Kormos István polgármester fáradozásának köszönhetően, Simon Zoltán régész szakmai irányítása mellett megkezdődik a vár régészeti feltárása. A munkálatok fizikai részét középiskolás és egyetemista
diákok, illetve közhasznú munkások végzik.

A feltárási munkálatokkal párhuzamosan megindult a várat elektromos árammal ellátó hálózat kiépítése, és a személy, illetve az építőanyag szállításához szükséges, korábban gyalogos útszakasz kiszélesítése.

1999-ben a feltárások az Öregtorony és az eddig föld alatt rejtőzött Rondella területén kezdődtek meg. Az Öregtorony környékén néhány új, eddig nem ismert helyiség került elő. Itt egy nagyon szép, épen maradt és egy nagy részben elpusztult háromágú lőrésre bukkantak. Ekkor kezdődött el az Északi bástya feltárása is, aminek befejezésére már csak a következő évben, 2000-ben került sor.

A mai műemlékállomány legdíszesebb darabjának tartják a szakemberek a bokályt.

A bokály a 17. századból való, kézzel festett drága falcsempe.
Közép-kelet Európában egyedül csak Sárospatakon, a Vörös toronyban van ilyen bokályos szoba, ami 1642 körül készült. I. Rákóczi György megrendelésére. Ezért számít óriási szenzációnak, hogy a regéci várban is találtak ilyen bokályokat. Ez azt bizonyítja, hogy Regéc nem egy eldugott váracskának, hanem királyi lakhelynek számított.

A feltárás során előkerültek még színes, mázas kályhacsempék, üvegpohárdarabok, különféle csontok, késnyél, ágyúgolyó, pénzérmék és csigafelvonó.

A munkálatok ezzel azonban korántsem fejeződtek be, hiszen nagyon fontos a már kiásott falak konzerválása. Az állagmegóvási munkálatok az Öregtorony környékén kiásott falak megerősítésével és az Északi bástya leszakadt két sarkának részleges visszaépítésével kezdődött el. A nagyszabású munkálatokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Megyei Önkormányzat és a Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Regéc Önkormányzata végzi.
A vár feltárásának és állagmegóvásának tervezett időtartama 10-15 év. A távlati tervek között szerepel az egész vár állagmegóvása, és egy múzeum kialakítása, ahol a vár leletanyagát, régi metszeteket és fényképeket tekinthetnek meg a látogatók.

Mindezzel az idegenforgalom érdeklődése felkelthető és kielégíthető, amely kulcsa lehet e kicsiny falu fejlődésének.