2005. május

Regéc Várának 1999-ben megkezdett régészeti feltárása óta első ízben idén (2005) kellett kényszerpihenőt tartani a kutatások tekintetében. Sajnálatos módon az állagmegóvási munkálatok elmaradása nem tette lehetővé, hogy a nyárra tervezett feltárás folytatódjon, az ok
természetesen az anyagiak hiányában keresendő.

Regéc Önkormányzata erején felüli terheket kénytelen vállalni azért, hogy az oly nehezen elindított vár megmentési program ki ne fulladjon, még ha le is lassult.

Regéc Várát minden évben egyre többen keresik fel, folyamatosan növekszik a látogatók száma, ezzel szemben a lehetséges támogatások rendre elkerülik ezt a műemléket.

2006-ra remélhetőleg rendeződik a kialakult helyzet és folytatódhat a régészeti kutatás, állagmegóvás és a remélt helyreállítás.

2005. május 06.

Megkezdődött a vár 2006.évi régészeti feltárása.
A kutatómunka főleg a palotaszárny és a várudvar területét érinti, ahol a korábbi években már zajlott ásatás és vélhetően még az idén sem fejeződik be a jelentős kiterjedésű területek teljes feltárása.
A május hónapra tervezett régészeti kutatómunkát idén is az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ végzi Simon Zoltán régész irányításával. A feltárás finanszírozását a Kincstári Vagyoni Igazgatóság biztosította forrás teszi lehetővé, míg az ásatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket ebben az évben is Regéc Község Önkormányzata biztosítja.

Az első nap…

Az előzetes tervek arról szóltak, hogy a “Középső vár” keleti szárnyának északi helyiségeit tárjuk fel, azonban ennek előfeltétele lett volna, hogy a szóban forgó helyiségeket határoló falak állagvédelemben részesüljenek. Ez eddig nem valósult meg, így kénytelenek voltunk a várudvar tisztításával kezdeni a feltárást. Szerencsére így is érdekes leletekre bukkantunk. Előkerült egy bronzcsipesz, mely alighanem női szépítkezési eszköz volt. Továbbá számos 17. századi habán kályhacsempe is napvilágra került. Ezek a keleti palotaszárny egyik emeleti helyiségét fűtötték. Várható, hogy az itt levő pince feltárása után a teljes kályha darabjai elő fognak kerülni, így a kályha rekonstruálható lesz. Ugyanitt egy reneszánsz kandalló konzoljának több töredéke is napvilágot látott. Esélyünk van rá, hogy a többi darabja is elő fog kerülni,

Simon Zoltán régész