2013. július 15.

Kezdetét vette az idei évre tervezett régészeti feltárás Regéc Várában, ez már a tizenötödik év. Az 1999-ben Regéc Község kezdeményezésére és koordinálása mellett megkezdett ásatás előtt korábban nem folyt még régészeti feltárás a nagy kiterjedésű, csaknem nyolcszáz éves műemlék területén. Az elmúlt tizennégy évben zajló ásatások többnyire július és augusztus hónapban folytak, így lesz ez idén is. Regéc Község Önkormányzata kezdetektől fogva úgynevezett régésztábort hoz létre a feltárási időszakra, ahová középiskolai és egyetemista diákok százai érkeztek már tanáraikkal, kísérőikkel. Sok-sok egyéni kalandvágyó segítő is részt vett az elmúlt évek során folyó ásatásokon. Mindnyájan igen jelentősen hozzájárultak önzetlen munkájukkal Regéc Várának megmenéséhez, napjainkban már újjáéledéséhez. A község önkormányzatának dolgozói szintén minden évben jelen vannak az ásatásokon, számukra egész éves feladat a vár ügye. A három hetes régésztábort a jó néhány éve már Regécre vissza-visszatérő ráckevei Ady Endre Gimnázium diákjai és tanáraik kezdték. Ezt a csapatot erősítik önkéntesek, régészhallgatók, régészasszisztensek, helyi diákok, önkormányzati alkalmazottak, irányító régészek.

Az idei régészeti feltárás összetettebb, mint a korábbiak, hiszen nem csak a július 15-vel kezdődött régésztáboros három hét alatt folyik majd az ásatás, hanem a közelgő nagyszabású helyreállítások által érintett területek sürgős feltárása miatt további ásatások zajlanak a nyári, kora őszi időszakban a várban. Jó estben az ősszel kezdődő helyreállítások által érintett területeken annak ellenére is van még mit feltárni, hogy a vár ezen részein már több ponton is zajlott az elmúlt években ásatás. Az újjáépülő északi torony és környezete csaknem teljesen feltárt, de még itt is adódnak olyan tudományos feladatok, melyek a területet érintő helyreállítás szempontjából elvégezendőek. A várárokba létesülő rendezvénytér helye feltárási szempontból szűz terület. Ilyen értelemben ugyancsak érintetlen a jelenlegi fogadóépület környezete, ahová a közelgő fejlesztésnek köszönhetően új, tágas és komfortos épület épül, melyek rendeltetése a látogatók elvárható színvonalú fogadása, beléptetése Regéc Várába.

2013. július 15.

Megkezdődött. Ismét. Újra itt vagyunk! Megkezdődött a regéci vár ásatásának 15. éve.
Ma kutatóárkot nyitottunk a nyugati palotaszárny lépcsőházának alépítményében. Jelen voltak: Búth Marcsi, Havasy Orsi és Molnár Gergely. Gyorsan haladtunk, mert minden csákányütésre egy-egy két tonnás kő került elő. Így lemélyítettünk fél métert. Lelet semmi, és furikolni nehéz volt.
A nyugati palotaszárny déli végén úgy gondoltuk, hogy elindulunk a várfal felé, ellenben beleakadtunk egy újabb helyiség falába. Ez váratlan fordulat volt, ugyanis itt nem számítottunk újabb épületre. Ember tervez, Isten végez. Itt van ez a fal, csak a végét még nem tudjuk, hogy hol van. Itt legalább találtunk leleteket is (mázas padlótégla, többszínű-mázas kályhacsempe-töredékek, reneszánsz kőfaragvány, egy különleges, íves faragott kő… Nem beszélve a jól megfogható járószintről.
A regéci brigád, Bahamával és Karcsival az élen, az Alsóvárban vitézkedett, ahol a már tavaly megtalált íves fal külső oldalán haladtak előre jelentős mértékben. Kő és por mellett más lelet nem került elő, de ami késik, nem múlik.
A Felsővárban Bakos Jani és a regéci fiatalság (Zelencz Berti, Erdősi Miki és Márk) nagy lelkesedéssel kezdték el feltárni a nyugati várfalat, de egyelőre csak kis lépésekben haladnak előre.
A konyha és a tőle délre szomszédos egykor korcsmaként is használt régi sáfárház közötti válaszfalat raktuk újra jelzésképpen a helyiségekben történő tereprendezés közben.
A rendkívül nagy lelkesedéssel beindult ásatást délután fél kettőkor elmosta a zuhogó eső.

Giber Mihály, Simon Zoltán, Havasy Orsolya

2013. július 16.

A lépcsőházban a helyzet változatlan. „Büntetőszelvény”. Még mindig csak nagy köveket pakolunk, kezd fárasztó lenni. Az itteni régészeknek komoly fizikai fájdalmai vannak, de ma legalább előkerült itt egy szép kályhacsempe: a meddőből…
A nyugati palotaszárny déli végétől induló falat Mészáros Attila tanár úr és lelkes gimisei szinte teljes hosszában megtisztították. Ezzel lezárult az udvaron lévő nagy omladékdomb 2008 óta tartó elhordása. A fal déli végénél egy ajtó küszöbkövét is megtalálták – eredeti helyén! A küszöbkőnél a tavalyi ásatáshoz hasonlóan előkerült egy újabb kerékvetőkő. Ez az újabb és a tavalyi közötti távolság kiadja az egykori kapualj szélességét. Szerdán már megkezdjük a kapualj feltárását is. Újabb látványos faragott kövek kerültek elő erről a területről.
Bahamáék az Alsóvár szikláján lévő íves vonalú várfal külső oldalán egyre nagyobb darabokat hasítanak ki az omladékból. Itt sok középkori kerámiatöredéket találtak.
Bahamáék szomszédságában a ráckeveiek közül egy kisebb különítmény az Alsóvár belső részébe nyíló ajtón keresztül elindult befelé, ezzel egy újabb fejezetet nyitva meg a regéci vár feltárásának történetében.

Giber Mihály, Simon Zoltán, Havasy Orsolya

2013. július 17.

A „büntetőárokban” végre nem horizontálisan, hanem vertikálisan haladtunk, sajnos a helyzet továbbra sem változott, csak annyiban, hogy ma már volt néhány lelet is, nem csak kőpakolás. Továbbra sem hiányolhattuk a mázsás köveket, de most már néhány apróbb leletet is találtunk.
A kapualj kissé csalódást okozott, mert a nyugati kerékvető kifordulva került elő a helyéről, attól délre viszont nem áll a palotaszárny fala. A kapualj keleti oldalán viszont, további tisztázást igénylő jelenségek mutatkoznak. Ugyanis, a délnyugati épület északi sarkától, mintegy méterre, függőleges elválás mutatkozik, ennek oka egyelőre nem ismert. Lehetséges, hogy fészek helye, de az is lehetséges, hogy csapórács hornya. Erről holnap többet fogunk tudni mondani.
A délkeleti bástyában Bahamáék rendületlenül nyomultak előre az egyre vastagabb omladékban. Több mint 6 méter hosszan tisztítottuk meg, az Alsóvár íves külső falát, amely több mint 2 méter magas. A leletanyag meglehetősen vegyes és kis mennyiségű volt. Számos vastárgy mellett, használati kerámia töredékek kerültek elő.
Az Alsóvár területén jelentős előrehaladást értünk el, miután tegnap bementünk az ajtón. Itt a bejárat beomlott boltíve mögött, dél felé egyre vastagodó omladékrétegbe haladtunk. Kb. 2 méternyi távolságra egy keresztirányú osztófal maradványai bukkantak elő, ebben valószínűleg egy újabb ajtó mutatkozik. A vastag omladékrétegből meglehetősen változatos leletanyag került elő, köztük, fenékbélyeges kerámia, vegyesen kora újkori és középkori. És egy mindeddig meghatározhatatlan pénzérme (Varnyú Anita réckevei tanárnő találta), egy üvegedény töredéke.
Mindent összevetve, az Alsóvár északi végén egy igen vastag, íves falú épület kezd kibontakozni az omladék alól.


Búth Mária, Giber Mihály, Simon Zoltán,

2013. július 18.

A „büntetőárokban” őskortól napjainkig mindenféle lelet volt. Jóval több lelet került elő, mint korábban. Megfogyatkozott emberi erővel dolgoztunk, mivel Havasy Orsolya éppen Budapesten vette át régész diplomáját. A diplomához ez úton is gratulálunk neki!
Mészáros tanár úr és csapata (amit ma három hutai fiatal is erősített lelkesedésével és munkaerejével) újabb szakaszon haladt előre a kapualjban. Egy alacsonyabb falat és egy kerékvető követ is találtak – ez a kerékvető kő már a harmadik a kapualjban.
Bahamáék is jelentős részeket távolítottak el az Alsóvár középkori íves falának külső oldalát takaró, közel 3 méter magas omladékból. Munkájuk eredményeképpen már majdnem 8 méter hosszan látszik a 2 méteres magasságig fennálló fal, melynek jelentős részén az eredeti vakolat is megmaradt.
Mellettük a ráckeveiek kisebb különítménye egyre beljebb halad az Alsóvár bejárata mögötti omladékban. Az omladék alól a keleti oldalon egy igen jó állapotú kő-, illetve téglafal került elő, a másik oldal képét azonban a köves omladék határozza meg.
Kevésbé hálás, de annál hősiesebb feladat jutott ma is Bakos Janinak és a regéci fiataloknak, akik az alsóvár feltárásából származó és az a Középső vár udvarára leengedett omladékot talicskázzák ki a várból.
A leletanyag ma is igen vegyes volt, sok középkori és kora újkori lelet került elő. Kiemelendő, hogy ma is előkerült egy pénz (Szabó Andrea ráckevei tanárnő találta), mely azonban még tisztításra vár.

Búth Mária, Giber Mihály, Molnár Gergely

2013. augusztus 19.

A régésztábor véget ért, de a feltárás folytatódik a várban

Július közepén kezdődött Regéc Várában az idei évre tervezett régészeti feltárás. A tizenöt esztendeje zajló kutatást ebben az évben is a már hagyományosnak számító régésztábor keretei között szervezte meg Regéc Község Önkormányzata. Idén is számos eredményt sikerült elérni a műemlék régészeti feltárása terén. Két fő területet érintett a 2013. évi kutatás, majd a ásatás harmadik hetében újabb két területen folyt a munka. Még az elmúlt év során sikerült meghatározni és elérni a vár egykori főkapujának belső szélét. Idén innen folytatódott a kapu és közvetlen környezetének feltárása. Meglehetősen nehéz feladat volt ezen a terepen előrehaladni, hiszen a területet évszázadok óta sűrű bozót borítja, aminek leirtása után a vastag omladékréteget mélyen átszövő gyökérzet nagy kihívás elé állította az elszánt kutatókat. A hajdani főbejárat területén ugyan sikerült előrenyomulni, de bőven jut a következő évre is a vár ezen részének feltárásából. Nagy erőkkel folyt a munka az Alsóvár területén is, ahol gyorsan egy ideiglenes lépcső megépítésére is sor került, ugyanis az eddig közlekedésre használt területet több méter mélységben érintette az ásatás. Mint utóbb kiderült, a rögtönzött lépcsőt sikerült beépíteni egy téglafallal megépített helyiségbe, ami jó állapotban átvészelte az eltelt háromszáz évet, igaz jó vastag törmelékréteg alatt. Ezen az ásatási területen is marad még feladat a következő egy-két évre.

Az utolsó héten az egykori kápolna területén is folyt a kutató munka, bár ez már nem „szűz” terület, hiszen az elmúlt években e helyiség feltárásának jelentősebb része megtörtént. A járószint meghatározása viszont akkor még nem volt elvégezhető, ez történt most, igaz itt is van még mit befejezni. Új kutatási területként lépet be a vár jelenlegi bejáratánál található fogadóépület környezete, ahol úgynevezett kutatóárkok létesítésével kezdődött meg egy, úgymond második ütemű ásatás.
Most is, mint már annyi éve sokan dolgoztak azon, hogy Regéc Várának régészeti feltárása megfelelő ütemben haladjon. Regéc Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazon diákoknak, tanáraiknak, távolról és közelről érkezett önkénteseknek, regéci fiataloknak, az önkormányzat dolgozóinak, akik embert próbáló kánikulában elszánt munkájukkal jelentősen hozzájárultak Regéc Várának megmentéséhez. Az ásatást irányító és felügyelő Giber Mihály és Simon Zoltán régész uraknak külön köszönetét fejezi ki a község vezetése.
A régésztábornak ugyan vége, de az ásatás második üteme most kezdődik. A közelgő nagyszabású helyreállítások megkezdése előtt szükséges elvégezni azoknak a területeknek a minden részletre kiterjedő kutatását, amit a következő egy évben zajló beruházás érinteni fog. Ennek okán vette kezdetét a jelenlegi fogadóépület környezetében ásatás, ugyanis ide új, tágasabb modern épület épül. A vár keleti oldalán szintén helyreállítások lesznek, így ezeken a területeken is folytatódik az ásatás a következő hetekben. Az előttünk álló egy év igen mozgalmas lesz a várban, hiszen eddig soha nem látott mértékű helyreállítást kap a Rákóczik egykori sasfészke. Az északi torony teljesen újjáépül, környezete szabadtéri kiállító területté alakul. Új, nagyobb és komfortos látogató fogadóépület épül a jelenlegi helyére. Rendezvénytér kialakítása fog megtörténni a vár keleti oldalán húzódó várárok északi felében. A településen egy a várhoz minden részében szorosan kapcsolódó épületkomplexum épül. Ez az épület egyben lesz látogatóközpont, régészeti központ, lelettároló és kőtár is.