2014. július 23.

Újabb feltárási idény kezdődött a várban

Kezdetét vette Regéc Várában az idei évre tervezett régészeti feltárás. A 16. éve zajló ásatás jelenlegi üteme is a szokásos régésztáboros formában kerül lebonyolításra, heti turnusokban, három héten keresztül. Ebben a feltárási évadban is sok lelkes diák, velük együtt tanáraik, nevelőik dolgoznak azon, hogy Regéc Vára minél inkább megismerhetőbb legyen, és egyre jobban megújulhasson. Regéc önkormányzatának e területen komoly tapasztalattal rendelkező dolgozói és helyi fiatalok szintén részt vesznek a feltárási munkákban. Az ásatást Simon Zoltán régész irányítja, aki annak idején, 1999-ben megkezdte a műemlék feltárását, majd 2009 és 2013 között konzulensként erősítette az ásatásokat. Az augusztus 8-ig tartó régészeti feltárás főként a vár déli részét, a délkeleti bástyát érinti, de több olyan területen is zajlik kutatás, ahol a közelgő nagyszabású helyreállítás munkálatai folyni fognak. Ezek a területek a bejárat környéke, ahol új, korszerű látogatófogadó épül, vagy az egykori kápolna területe, aminek szomszédságában a szabadtéri kiállító terület kialakítására kerül sor. Nem csupán a sok tíz köbméternyi sitt és az építéshez nélkülözhetetlen kő kitermelése a feladat, hanem az előkerülő falak, helyiségek beazonosítása és felmérése mellett a számos és sokféle lelet begyűjtése és azonosítása is a feltárási munkák része. Az előkerülő, és a már korábban előkerült különböző leletek hamarosan megtekinthetőek is lesznek az északi torony helyreállítása után az itt létrejövő kiállításokon, illetve a faluban épülő látogatóközpont tárlataiban.

2014. augusztus 03.

A 16. idény a Regéci vár feltárásában

Második hete folyik ismét régészeti feltárás Regécen, elsősorban a küszöbön álló nagyszabású helyreállítás igényeinek teszünk eleget, de természetesen igyekszünk bepótolni a hiányzó ismereteket, a már legalább részben kutatott területekről is. Ennek megfelelően négy kiemelt munkahelyen dolgozunk. Az első célunk a délkeleti bástya legalább részleges megtisztítása az omladéktól, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a súlyosan veszélyeztetett épületrész megmentése. Itt ugyan kétszintes bástyával van dolgunk, azonban egyelőre csak a felső szint megtisztítására van lehetőségünk. Ha nem ütött volna be az első kutatási héten három esős munkanap, a kitűzött célt ezen a héten elértük volna, sajnos nem így történt, így még előttünk áll egy igen vastag és gyökerekkel átszőtt törmelékréteg eltávolítása. Mivel ezúttal az alsó szint feltárására nyílt lehetőségünk, e területről meglehetősen kevés leletanyag került elő, mégis kiemelendő közülük néhány gótikus kőmaradvány, valamint egy bronz edényke. Sorra kerültek elő a bástya felső szintjének lőrései, belső oldalai is, így nem lesz akadály ezek hiteles helyreállítása. Remélhetőleg a hátralévő egy hét alatt sikerül megtisztítanunk a bástya teljes belső részét, így minden szükséges információ a birtokunkba kerül.

Nem kevésbé fontos feladat az új fogadóépület környezetének régészeti vizsgálata. Már az elmúlt esztendőben palánkerődítés nyomai kerültek elő, ezt idén két kutatóárokkal megerősítettük. Új információ ehhez képest, hogy a palánkot belülről kőfal is erősítette. A palánk kormeghatározása szempontjából fontos volt a cölöplyukak környékén előkerült I. Ferdinánd által veretett ezüstérem. A Középső vár területén az egykori kora újkori kápolna járószintjét mindeddig nem ismertük, most ennek meghatározására is sor került. E területről viszonylag sok kora újkori kerámia, zöld, és vegyes mázas kályhacsempék, bokály töredékek kerültek elő. A munkát jövő héten folytatni fogjuk.
Negyedikként meg kell említenünk a Középső vár derekánál kelet felé kinyúló úgynevezett Kis bástyát. Ezt az elmúlt esztendőben csak részlegesen tudtuk megvizsgálni, most szándékunkban áll alaposabb feltárása, bár a jelek arra utalnak, hogy ez az objektum szinte teljesen megsemmisült. Munkánkat egyrészt a „régi motorosok”, a regéci közmunkások és diákok: Bahama, Karcsi, Berci, Márkó, Miki, Jani, Feri, Józsi, a szintén visszajáró egyetemisták: Búth Marcsi és Polyák Teó, a Gergely különítmény: Kovács és Molnár Gergely, illetve a Széchenyi Gimnázium tanulói, és régi barátaink a ráckevei Ady Endre Gimnázium diákjai (a hős Mészáros Attila tanár úr vezetésével) végezték.


A hű Simon Zoltán

2014. augusztus 09.

Háromhetes volt az erre az évre tervezett régészeti feltárás Regéc Várában, ami a már tizenhat éve szokásos Régésztábor keretei között valósult meg. Idén is sok középiskolás és egyetemista diák érkezett Regécre tanáraikkal, azzal a szándékkal, hogy részt vegyen a műemlék kutatási munkálataiban. Regéc önkormányzatának dolgozói, a diákmunkaprogramban alkalmazott helyi fiatalok és a vár iránt évek óta elkötelezett önkéntesek szintén aktív részesei voltak az ásatásnak. Némileg eltért az eredeti ásatási tervtől a kutatás, hiszen a tervezett feltárási területek helyett az idén kezdődő nagyszabású állagmegóvó és helyreállító beruházásokkal érintett részei a várnak adták a sürgősebb feladatokat. Ennek okán az egykori kápolnában, a keleti oldalon található kisbástyánál és a délkeleti bástyában zajlott az idei ásatás. Bizony nagy kihívás volt ez a feladat, hiszen a kemény fizikai munka mellett hol a hőség, hol pedig a hírtelen felhőszakadás tesztelte az ásatás résztvevőinek tűrőképességét. Mindezek ellenére elmondható, hogy mindenki tisztességgel helyt állt. Regéc Község Önkormányzata ezúton is köszönetét fejezi ki az elszánt és nagyon fontos munkáért a Mészáros Attila tanár úr vezette ráckevei Ady Endre Gimnázium diákjainak, a Melegh Szabolcs tanár úr vezette budapesti Széchenyi Gimnázium tanulóinak, Búth Marcsi és Polyák Teó régésztan hallgatóknak, Kovács és Molnár Gergelynek, Vilmányi Zoltánnak, Zsuga Zsoltnak és csapatának, a diákmunka programban résztvevő helyi diákoknak: Bercinek, Márknak, Mikinek, illetve az önkormányzat ásatásban profi dolgozóinak: Bahamának, Karcsinak, Janinak. Az ásatást vezető Simon Zoltán régész úrnak kiemelten fejezi ki köszönetét a község vezetése, abban a reményben, hogy a jövő évben hasonló módon folytatása lesz a 16 éve megkezdett Régésztábornak.