Kedvezményezett: Regéc Község Önkormányzata

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS REGÉC TELEPÜLÉSEN

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00084

Regéc Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00084 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.

Jelen projekt célja az intelligens, fenntartható növekedés az uniós stratégiával összhangban, továbbá az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható települési környezet kialakítása.

A projekt által fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvíz védelmi rendszer értéke mintegy 575 méter.

A projekt megvalósulási helyszíne Regéc település. A kivitelezési munkálatok a Regéc 2/2, 28, 35, 37, 42, 47, 85, 92/4, 108 hrsz.-ú ingatlanokat érintik.

A beruházás összköltsége 72 062 680,- Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. év 11. hó 30. napja.