How to organize a successful meeting in 6 simple steps - Blog

Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésezik 2020. február 12-én, szerdán délután 15:00 órától a Községházán.
Az ülés tervezett napirendje:

  1. Tájékoztatás az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről, megtett intézkedésekről
  2. Regéc Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozat meghozatala
  3. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére
  4. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020. keretében megvalósítandó, SKHU/1601/1.1/206. azonosító számú pályázattal kapcsolatos feladatok megtárgyalása
  5. A 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadásának megtárgyalása
  6. A 2019/2020. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok tervezete véleményezésének
    megtárgyalása
  7. Egyéb indítványok, bejelentések, javaslatok, tájékoztatások