How to organize a successful meeting in 6 simple steps - Blog

Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésezik 2020. március 10-én, kedden délután 14:00 órától a Községházán.
Javasolt napirendi pontok:

  1. Tájékoztatás az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről, megtett intézkedésekről
  2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  3. A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal által folytatott célvizsgálattal kapcsolatos feladatok megtárgyalása
  4. A Fonyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodása módosításának megtárgyalása
  5. A Fonyi Szociális Intézményi Társulás Munkamegosztási Megállapodása elfogadásának megtárgyalása
  6. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020. keretében megvalósítandó, SKHU/1601/1.1/206. azonosító számú pályázattal kapcsolatos feladatok megtárgyalása
  7. A „Rákóczi Emléknap” elnevezésű rendezvény megtartásának megtárgyalása
  8. Egyéb indítványok, bejelentések, javaslatok, tájékoztatások