843

Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésezik 2020. október 12-én, hétfőn délután 14 órakor a Községházán.
Az ülés javasolt napirendje:
1. Polgármesteri tájékoztatás az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről, megtett intézkedésekről
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
3. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megtárgyalása
4. Regéczke Kereskedelmi, Mező–és Erdőgazdálkodási Szociális Szövetkezet támogatásának megtárgyalása
5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv felülvizsgálata
6. Szociális ügy megtárgyalása
7. Egyéb indítványok, bejelentések, javaslatok, tájékoztatások