Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 28-án, hétfőn 13 órától tartja ülését a Községházán.

Az ülés napirendje:

1.         Regéc Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozat meghozatala.

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

2.         Regéc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tárgyalása és elfogadása

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

3.         Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kerékgyártó Judit aljegyző

4.         Egyéb indítványok, bejelentések, javaslatok