Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 27-én, pénteken 10:00 órától tartja ülését a Községházán.

Az ülés napirendje:

  1. Javaslat Regéc Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kerékgyártó Judit aljegyző

  • Javaslat a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  • Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  • Indítványok, bejelentések, javaslatok