Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 22-én, hétfőn 13 órától tartja ülését a Községházán.

Az ülés napirendje:

  1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás 2022. évi pályázatának benyújtására

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. Javaslat iskolakezdési támogatás nyújtására a település óvodás és iskoláskorú gyermekei részére

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. Döntés a TOP bel- és csapadékvíz fejlesztés beszerzési felhívásainak kiküldéséről

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. Javaslat a Látogatóközpontban lévő személylift üzemen kívül helyezésére

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. Javaslat a település kommunális hulladékkezelés módszerének modernizálására

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. Indítványok, javaslatok, bejelentések