Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 3-án, hétfőn 13 órától tartja ülését a Községházán.

Javasolt napirendi pontok:

  1. MFP útfejlesztési projekt beérkezett ajánlatainak elbírálása

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. A település által üzemeltetett turisztikai létesítmények esetleges díjváltozásával kapcsolatos ügyek megtárgyalása, szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. Indítványok, javaslatok, bejelentések