Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésezik 2022. december 5. napján 13:00 órakor a Községházán.

Ugyanebben az időben, Napirend előtt Közmeghallgatást tart a Képviselő-testület, majd az alábbi napirend szerint tartja ülését.

  1. Javaslat az 1/2022.(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kerékgyártó Judit aljegyző

  1. Javaslat Regéc Község Önkormányzata 2023. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. Javaslat Regéc Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester

  1. Javaslat a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Kerékgyártó Judit aljegyző

  1. Indítványok, bejelentések, javaslatok