Regéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 27-én, hétfőn 9:00 órától tartja ülését a Községházán.

Az ülés tervezett napirendi pontjai:

  • Előterjesztés az 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására            Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester                                                                    
  • Előterjesztés a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester
  • Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2023. évi tevékenységéről.             Előterjesztő: Bakos Ferenc polgármester
  • Indítványok, javaslatok, bejelentések